Publicado en 2º Bachiller, Biología, Recursos

2n Batxillerat Biologia

BIOLOGIA 2N BAT

Introducció

PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA  ( continguts i guia disseny experimental)
Activitat final 1r BAT  
(Pauta activitat disseny)

Bloc 1 : GENÈTICA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1.  Presentació Genètica

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Repas problemes genètica 16-17
 2. Recull problemes de genètica pau ( enllaç a les pautes )


C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1. Examen 1 genètica ( curs 18-19) ( enunciats)

D- VÍDEOS

E-ALTRES

Bloc 2 : ECOLOGIA 

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Ecologia  tema 7 (EStructura dels ecosistemes )
 2. Ecologia  tema 8 (Dinàmica dels ecosistemes)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Mots encreuats sobre relacions interespecífiques. 
 2. Test sobre el tema 7
 3. Solució exercici 48 pàgina 164
 4. Solució exercici 49 pàgina 164
 5. Exercicis pau repas ecologia : ratpenat , xarxa tròfica


C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

D- VÍDEOS

E-ALTRES

Bloc 3 : MICROBIOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Classificació éssers vius
 2. Els bacteris
 3. Diversitat bacteriana
 4. Els virus

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Activitat mecanismes parasexuals (completar textos) (és una mica complicat )
 2. Activitat morfologia  bacteris i reproducció (activitats 2, 5,6 i 8 de la pagina que surt)
 3. Definició d’un virus
 4. Identificació parts d’un bacteriòfag
 5. Clasificació de virus segons la càpsida
 6. Cicle lític i lisogènic

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1. Test
 2. Mots encreuats

D- VÍDEOS

 1. Bacteris en 3D
 2. Bacteri en divisió
 3. Mecanismes parasexuals
 4. Virus infectant bacteri
 5. Infecció del virus de la grip 
 6. Tinció Gram

E-ALTRES

 1. La SIDA

Bloc 4 :IMMUNOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. La immunitat (completa amb tots els apartats)
 2. Anomalies sistema immunitari (tema 11)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Situa els òrgans limfàtics sobre el cos humà 
 2. Supermega mots encreuats sobre immunitat (20 paraules !)
 3. Diferències limfòcits T i limfòcits B 
 4. Sopa de lletres ( cel·lules del S.I.)
 5. Test Kahoo.it 


C- ACTIVITAS, SIMULACIONS…

 1. Investiga una vacuna contra la malària (xplorehealt)
 2. Materials TIC Lourdes Luengo ( aneu a l’apartat 18-19 Immunitat)

D- VÍDEOS I ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. Animacio on es resumeix l’actuació del S.I.
 2. Animació S.I.
 3. Vídeo : glòbul blanc perseguint bacteri
 4. Vídeo : com es fan anticossos monoclonals
 5. Vídeo : elaboració de vacunes
 6. Vídeo : imatges S.I. en 3D
 7. Vídeo : sensibilització i al·lèrgies


E-ALTRES

 1. Esquema general immunitat (visió general)
 2. Esquema immuno 1 ( imatges del tema )
 3. Resum tema 11 (malalties S.I.)
 4. Apunts Immunologia 

Bloc 5 :METABOLISME

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME
 2. ELS ENZIMS (tema 1 dels llibre, solament els continguts PAU)
 3. EL CATABOLISME (tema 2 del llibre)
 4. RESUM METABOLISME (PREPARACIÓ PAU) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Definició de catabolisme  
 2. Reaccions del catabolisme 
 3. Esquema general catabolisme
 4. Crucigrama conceptos basicos metabolismo (castellà) 
 5. Activitats interactives catabolisme i anabolisme 
 6. Mapa conceptual fotosíntesi 
 7. Fase lluninosa
 8. La fotosíntesi
 9. Definició de quimiosíntesi
 10. Esquema general del metabolisme en plantes
 11. Test de 20 preguntes sobre la fotosíntesi
 12. Test metabolisme de glúcids


C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN
     ANIMACIONS

  1. Reacció enzimàtica
  2. Especificitat dels enzims
  3. Inhibició enzimàtica
  4. Glicòlisis
  5. Krebs
  6. Cadena respiratòria
  7. Glícolisi (més detall)
  8.  Krebs (més detall)
  9. Cadena respiratòria (més detall)
  10. Fase lluminosa fotosíntesi
  11. Més Fase lluminosa
  12. Cicle de Calvin

  D- VÍDEOS 

 1. La fotosíntesi ( visió general) 
 2. Fase lluminosa fotosíntesi


E- ALTRES

 1.  Pràctica CATALASA (GUIÓ DE LAB)
 2. Test Kahoot.it ( metabolisme)

Bloc 6 : EVOLUCIÓ

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Evolució 1 (Teories i proves )
 2. Evolució 2 (Genètica poblacions i especiació)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

D- VÍDEOS 

 1. Darwin i la teoria de l’evolució (un resum) 
 2. Viatge de Darwin 
 3. Darwin i les illes Galàpagos 


E-ALTRES

Bloc 7 : Biomolècules I (Glúcids, Lípids )

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Els glúcids
 2. Els lípids 
 3. Repàs fòrmules i lab biomolècules  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
GLÚCIDS

 1. Mots encreuats glúcids
 2. Classifica els glúcids 
 3. Identifica glúcids 
 4. Formes de representar monosacàrids 
 5. Relaciona substàncies amb els glúcids 
 6. Completa un text sobre la cel·lulosa 

LÍPIDS

 1. Test sobre els lípids
 2. Més test  

  C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1.  Autoavaluació 
 2. TEST KAHOOT.IT (biomolecules)

D- VÍDEOS

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 

G-ALTRES

Bloc 8 :BIOTECNOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Biotecnologia  i Transgènics ( continguts PAU)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

D- VÍDEOS

E-ALTRES

Bloc 9 : DISSENY EXPERIMENTAL

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Document guia per fer dissenys experimentals (resum)
 2. Document complet elaborat per l’equip de coordinació de les PAU.

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1. Fem un disseny ( plantes en terrenys tòxics)
 2. Disseny barrinador

D- VÍDEOS

E-ALTRES

Publicado en 1º Bachiller, Biologia y Geología, Recursos

1R BATXILLERAT BIOLOGIA I GEOLOGIA

PRESENTACIÓ INICIAL

Bloc 1 : Introducció a la química dels éssers vius, cel·lula i microscopis


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1.  Composició química dels éssers vius (tema 1)
 2. La cèl·lula : origen i estructura ( tema 6, no tot) 
 3. El microscopi  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L’EXAMEN

 1. Conceptes bàsics ( mots encreuats)
 2. Classifica els elements de la bioquímica
 3. Activitats interactives per a repassar (fer les 5 primeres)
 4. Classificació de biomolècules 
 5. L’aigua i els enllaços d’hidrogen 
 6. Nivells d’organització    ( fes correspondre ) 
 7. Està fet de cel·lules ?  


C- ANIMACIONS I VÍDEOS

 1. Osmosi1
 2. Osmosi 2
 3. Com es dissol la sal en l’aigua


D-PRÀCTIQUES LABORATORI

 1. Pràctica 1  : Composició dels éssers vius (osmosi)
 2. Guia de com fer els raonaments i justificacions ( exemple)
 3. Pràctica 2 : Dissolucions tampó
 4. Pràctica 3 : Estudiem les propietats de l’aigua 
 5. Pràctica 4 : Microscopi òptic ( guió)


E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. Bacteris i protozous (vídeo)


G- EXERCICIS I ACTIVITATS AULA

 1. Mida real i mida aparent ( exercicis)
 2. Activitats repàs temes 1 i 6

H- EXAMENS 

 1.  Continguts examen temes 1 i 6
 2.  Preparem el primer examen


Bloc 2: La membrana plasmàtica i els orgànuls

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. La membrana plasmàtica , citosol i citoesquelet
 2. Els orgànuls cel·lulars

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Anatomia d’una cèl·lula
 2. Membrana plasmàtica  (identificació de parts)
 3.  Identificacio d’orgànuls 
 4. Orgànuls cel·lulars ( per a repassar)

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1. Nivell d’organització    ( fes correspondre )
 2. Completar text sobre els mitocondris
 3. Està fet de cel·lules ?  
 4. Completar text sobre funcions dels orgànuls
 5. Proyecto Biosfera (Us recomano fer les activitats 6,8,9,10,11,13,14 i 16 per a repassar la morfologia dels orgànuls )

D- VÍDEOS 

 1. Sobre el transport a través de la membrana 
 2. La cèl·lula eucariota ( repàs general ) 


E- TREBALLS

 1. Guia com presentar les pràctiques de microscopi (1a avaluació )


F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. Materiales Lourdes Luengo (animacions sobre la cèl·lula) ( Aneu a l’apartat : La célula eucariota).
 2. Materials Lourdes Luengo ( exercicis sobre la cel·lula: identificació de les parts, orgànuls…) (Aneu a l’apartat : La célula eucariota).


G- EXAMENS

 1. Continguts examen 1a avaluació 18/19( membranes i orgànuls cel·lulars)
 2. RECUPERACIÓ 1A AVALUACIÓ (continguts ) 


H-

Bloc 3 : Nucli, mitosi i meiosi

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. El nucli i els cromosomes 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Relaciona dibuixos  amb les fases de la mitosi
 2. El nucli  (identificació de les parts del nucli)
 3. Tipus de cromosomes
 4. Mots encreuats
 5. Relaciona fotos amb fases mitosi (animals)
 6. Relaciona fotos amb fases mitosi (vegetals)
 7. La meiosi I
 8. La meiosi ll

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

D- VÍDEOS

 1. El nucli
 2. La mitosi 
 3. La meiosi (en anglès)
 4. La meiosi ( en castellà) 
 5. Com es divideixen les cèl·lules  

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. La mitosi (ARC RECURSOS)
 2. Simulació de la meiosi en els griu ( meiosi plastilina) 


G-ALTRES

H-

Bloc 4 : Biomolècules I (Glúcids, Lípids i Proteïnes)

A-  PRESENTACIONS I APUNTS UTILITZADES A CLASSE

 1. Els glúcids (PRESENTACIó )
 2. Els glúcids ( resum apunts en document word)
 3. Els lípids  (PRESENTACIÓ)
 4. Les proteïnes
 5. Identifiquem molècules ( repàs per l’examen) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
GLUCIDS

 1. Mots encreuats glúcids
 2. Classifica els glúcids 
 3. Identifica glúcids 
 4. Formes de representar monosacàrids 
 5. Relaciona substàncies amb els glúcids 
 6. Completa un text sobre la cel·lulosa 

LÍPIDS

 1. Test sobre els lípids
 2. Més test  

  C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1.  CONTINGUTS EXAMEN 2A AVALUACIÓ (18-19) (BIOLOMOLÈCULES) 
 2. Identifica glúcids i lípids 
 3. Conceptes bàsics ( mots encreuats )
 4. Autoavaluació 

D- PRÀCTIQUES

 1. Glúcids ( guió) 
 2. Lípids ( guió)
 3. Fosfi, micel·les i emulsions 


E- TREBALLS

 1. Activitats de repàs fetes a classe ( tipus PAU)
 2. Solucions a les activitats 1 i 2 de l’apartat anterior  ( les que a classe no hem corregit)


F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 

G-ALTRES

H-

Bloc 5 : Biomolècules II  (Àcids nucleics)
Genètica molecular ( Duplicació, Transcripció i Traducció)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Els àcids nucleics 
 2. Genetica molecular
 3. Les mutacions  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1.  Troba els conceptes bàsics de les proteïnes ( sopa de lletres)
 2. Troba el nom de 10 proteïnes (sopa de lletres)
 3. Propietats de les proteïnes ( mots encreuats)
 4.  Troba el nom de 10 proteïnes (mots encreuats)
 5. Identifica característiques del DNA i RNA
 6. Construeix un fragment de DNA
 7. Materials de Lourdes Luengo (activitats proteïnes i àcids nucleics) 
 8. Proyecto Biosfera (activitats interactives proteïnes i àcids nucleics)
 9. Animacions Lourdes Luengo (duplicació , transcripcio…)
 10. Exercicis de Lourdes Luengo (duplicació, trascripció…) 


C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

 1. Continguts examen  1 (proteïnes i àcids nucleics)
 2. Preparem l’examen de proteïnes  i A.N. (hi ha 2 test )
 3. CONTINGUTS EXAMEN ÀCIDS NUCLEICS I GENÈTICA MOLECULAR ( Duplicació, Transcripció i Traducció)( CURS 17-18)

D- VÍDEOS 

 1. Estructura DNA
 2. Duplicació DNA
 3. Estructura, duplicació, trasncripció…


E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. L’estructura dels àcids nucleics ( ARC recursos)
 2. Empaquetament del DNA ( ARC recursos) 
 3. Podem aïllar ADN del nostre cos ?


G-EXÀMENS 

 1. Continguts examen DNA, GENÈTICA MOLECULAR I MUTACIONS(curs 15-16)
 2. Test  (Kahoot.it)
 3. Test 2 (Kahoot.it) 


H-

Bloc 7: BIOTECNOLOGIA I ENGINYERIA GENÈTICA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Cèl·lules mare 
 2. Biotecnologia (transgènics) 
 3. Clonació i selecció d’embrions  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS  de classe

 1. Repàs genètica molecular 
 2. Exercicis transgènics
 3. Disseny experimental ( exemples d’exercicis) 

D- VÍDEOS

E- TREBALLS

 1. Projecte de biotecnologia : dissenyem un transgènic
 2. Principis de bioètica  


F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

G-ALTRES

H-

Bloc 8 : REPRODUCCIÓ

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L’EXAMEN

D- VÍDEOS

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

G-ALTRES

H-

Bloc 9 : DISSENY EXPERIMENTAL

Publicado en Optativa laboratorio

Optativa de laboratori

OPTATIVA LABORATORI

PRÀCTIQUES 1r trimestre

 1. Estudi de la llet 
 2. Quins nutrients trobem a la llet ?
 3. Quadre resum de proves d’identificació de nutrients
 4. Què fa el sabó ?
 5. Què és la tensió superficial ? ( full informatiu)
 6. Què fa el sabó ? ( full informatiu)
 7. Què és una bombolla de sabó ?
 8. Com presentar el dossier final 

PROJECTES

 1. Experimentem amb sabó ( setmana de la ciència)
 2. Experimentem amb globus  (presentació amb activitat i explicacions)
 3. Experimentem amb globus ( fitxa alumnat)

EL MON NANO

 1. Activitat  1 : En Nano té mal de cap
 2. Activitat 2 : La nanoescala
 3. Activitat 3 : Encapsulem 
 4. Activitat 4 : Els llevats
 5. Activitat 5 : Efecte de les NP de plata sobre els llevats
 6. Activitat 6 : Materials amb propietats especials 

PERLES I RADIACIONS

 1. Informació teòrica
 2. Activitats sobre radiació i perles

ALTRES

Publicado en 4º ESO, Recursos

4t Biologia i Geologia

GEOLOGIA (1a AVALUACIÓ)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Tectònica de Plaques 
 2. Deformacions : Plecs i falles 
 3. El temps geològic
 4. Història del planeta Terra 

B-  APUNTS I ACTIVITATS  DE CLASSE

 1. Apunts “Mètodes d’estudi i capes de la Terra “
 2. Activitats “Mètodes d’estudi i capes de la Terra “
 3. Apunts  “Tectònica de plaques”
 4. Activitats “Tectònica de plaques”
 5. Quadre resumm límits completat 
 6. Activitats erosió i transport (CB) 
 7. Activitats talls geològics

C-PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Estudi de la densitat de la Terra ( guia pràctica)
 2. Introducció a l’estudi de les roques (guia)
 3. Introducció a l’estudi de les roques ( fitxa alumne)
 4. Corrents de convecció (guió de la pràctica)
 5. Corrents de convecció ( informació teòrica)
 6. Les roques ( 5 activitats)
 7. La sedimentació (presentació-power de la pràctica) 
 8. La sedimentació ( disseny d’un experiment)
 9. Colades de lava 
 10. Camp magnètic 

D-ALTRES

 1. Animació sobre el moviment de les plaques 
 2. Document : La dinàmica interna de la Terra ( ARC RECURSOS)
 3.  Pàgina de la NASA amb el desplaçament de les plaques

E- EXÀMENS (curs 18-19)

 1. Continguts examen 1 ( dijous 18 d’octubre) 
 2. CONTINGUTS EXAMEN 1A AVALUACIÓ 

F- VÍDEOS I ANIMACIONS

 1. Animacions i exercicis plaques i estructura Terra  ( materials Lurdes Luengo)

2- MEDI AMBIENT (Impactes) (2a avaluació)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Impactes i riscos 
 2. Efecte hivernacle i canvi climàtic 

B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1. Calculadora de carboni 

C-PRACTIQUES LABORATORI 

 1. La pluja àcida (guia practica i com fer el treball)
 2. Resultats pluja àcida

2- BIOLOGIA : Biotecnologia ( de la cèl·lula al DNA)
( 2a avaluació )

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1.  La cèl·lula unitat de vida (unitat 1 biologia)
 2. ADN i Electroforesi ( identifiquen amb l’ADN)
 3. Els transgènics 
 4. Aplicacions en biotecnologia ( clonació i selecció d’embrions) 
 5. Investiguem la vacuna contra la SIDA ( sortida al Caixaforum de Tga) 

B-  ACTIVITATS DE CLASSE

 1. La cèl·lula i els cromosomes (unitat 1 biologia)(teoria)
 2. Activitat 1 : Cèl·lula i cromosomes 
 3. Ajuda’m a curar el càncer de la Nadia ( treball a INF)
 4. Simulació ( fem un adn recombinant)
 5. Vocabulari bàsic biotecnologia 

C- PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Extracció del DNA ( pràctica i activitats ) 
 2. Identificació de proteïnes (Biuret)
 3. Observació dels llevats al micrsocopi
 4. Informació sobre els llevats
 5. Estudi de la fermentació alcohòlica 17-18
 6. Estudi de la fermentació alcohòlica 18-19
 7. Enzims : La catalasa
 8. Enzims : l’amilasa
 9. Estudi de la mosca del vinagre
 10. Els dàfnies surten de marxa
 11. Extracció de pigments (treball complementari)
 12. Extracció de pigments ( informació i fòrmules)

D-ALTRES

 1.  La mitosi ( activitat arc recursos, vídeos)
 2.  Biotecnologia ( documents de treball aula-xplorehealth)
 3. Descobrim el DNA ( entrada del bloc amb presentacions i vídeo) 
 4. Vocabulari bàsic de biotecnologia  

E- VÍDEOS

 1. La biotecnologia a les nostres vides ( vídeo introducció a la biotecnologia )

E- EXÀMENS (curs 16-17)

 1. Guia per a preparar l’examen cèl·lula, nucli, genètica molecular i biotecnologia (2018)

D-ALTRES

 1. Aigües de Reus 


GENÈTICA I EVOLUCIÓ (3a avaluació)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1.  Introducció ( evolució) ( què en sabem del tema ?)
 2. Evolució 
 3. Evolució humana 

B-  DOCUMENTS DE CLASSE

 1. Vocabulari bàsic 
 2. Problemes genètica 18-19
 3. Problemes de genètica (repàs)
 4. ENIGMES 
 5. Apunts d’evolució ( conceptes bàsics i teories)
 6. Activitat amb CAMINÀLCULS (SIMULACIÓ DE L’EVOLUCIÓ)

C-PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Extracció de pigments vegetals (resum pràctica)
 2.  Treball complementari ( amb les fòrmules)

D-ALTRES

1- Com es desenvolupa un medicament ? ( Joc Xplorehealt)

Publicado en 3º ESO, 3º op, Recursos

3º Biologia i Geologia

Biologia i Geologia de 3r d’ESO
Tipus d’exercicis que contenen els temes
TM = Exercici tipus test de resposta múltiple COM = Exercici de completar frases
REL = Exercici de relacionar dibuixos amb noms ME = Mots encreuats
DM = Dibuix mut en el que s’han d’escriure els noms WEB = Exercici d’una altre WEB
TEMES
EXERCICIS
.
TM
REL
COM
ME
DM
WEB
I. ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA
.
.
.
.
.
.
.
1. Molècules, cèl·lules, teixits, òrgans, sistemes i aparells.
2 TM
.
.
1 ME
.
.
2. Nutrició I: La nutrició i salut.
2 TM
.
.
1 ME
.
.
3. Nutrició II: Els aliments
2 TM
.
.
1 ME
.
.
4. Nutrició IIII: Aparells digestiu.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
5. Nutrició IV: Aparells respiratori.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
6. Nutrició V: Aparells circulatori.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
7. Nutrició VI: Aparell excretor (urinari)
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
8. Relació I. El sistema nerviós humà
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
9. Relació II. Els òrgans efectors i les malalties del S. N.
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
10. Relació III. Els receptors d’estímuls (òrgans sentits)
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
11. L’aparell locomotor humà
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
12. La coordinació hormonal
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
13. La reproducció humana I. Els aparells reproductors
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
14. La reproducció humana II. El procés reproductiu
1 TM
.
..
1 ME
.
2 WEB
15.. La reproducció humana III. Les malalties relacionades amb la reproducció
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
16. La salut i les malalties infeccioses
2 TM
.
.
1 ME
.
.
17. La salut i les malalties no infeccioses
2 TM
.
.
1 ME
.
.
TEMA 1 : LA CÈL·LULA I EL MICOSCOPI

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Funcions de les cèl·lules del cos humà

B- ACTIVITATS per a practicar

 1. La cèl·lula ( mots encreuats, conceptes bàsics)
 2. Està fet de cèl·lules ?
 3. Sopa de lletres sobre els orgànuls cel·lulars
 4. Relaciona òrganuls amb funció ( cèl·lula)

C- LABORATORI 

 1. Presentació : El microscopi òptic, parts i mides.(pràctica 1)
 2. El microscopi : fitxa d’alumne ( pràctica 1)
 3. Presentació : Observacions al microscopi ( mucosa bucal i greix de pernil)(pràctica 2)
 4. Observació de mucosa bucal i greix de pernil : fitxa d’alumne ( pràctica 2)

D-VÍDEOS O ANIMACIONS

 1. Tipus de cèl·lules i funcions 
  TEMA 2 : LA   NUTRICIÓ HUMANA

  A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

  1. Funció de nutrició 
  2. Nutrients i dieta equilibrada 
  3. Activitat síntesi funció de nutrició ( joc) 

         B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1. Treball dietes i nutrició

        C- LABORATORI 

 1. Practica 3 : Preparem un esmorzar saludable i calculem les calories
 2. Pràctica 4 : Identifiquem glúcids al laboratori 
 3. Pràctica 5: Cremem un cacauet 
 4. Pràctica 6 : Els ronyons i la excreció ( dissecció ronyó, activitat lab.)
 5. Pràctica 6: Dissecció ronyons ( guia imatges )
 6. Pràctica 6 : Observació i dissecció dels pulmons de corder
 7. Pràctica 7: dissecció del cor (guia de laboratori )
 8. Pràctica 7: dissecció del cor  (guia d’imatges  )

         D-VÍDEOS O ANIMACIONS

 1. Vídeo : Òrgans i digestió ( en anglès)
 2. Animacions sobre nutrició ( cliqueu a sobre l’aparell o procés) 
 3. Formació de l’orina i funcionament del ronyó
 4. Aparell excretor (més senzill) 

E- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1.  Relaciona òrgans i aparells ( nutrició)
 2. Completa un text sobre l’aparell respiratori
 3. Sopa de lletres ( busca 10 òrgans )

E- EXAMENS 

 1. Continguts examen 1a avaluació (16-17)
 2. Graella autoavaluació laboratori 3r C

TEMA 3 : LA   FUNCIÓ DE RELACIÓ

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Sistema endocrí ( hormones)
 2. Neurones i sinapsi ( entrada del bloc amb presentació i vídeo)
 3. Sistema immunitari, vacunes i antibiòtics  

B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1. Activitat Drogues ( ARC ): Les drogues i la sinapsi

C- LABORATORI 

 1. Pràctica 8 : Observació i dissecció d’un encèfal de corder ( guia escrita)
 2. Pràctica 8 : Observació i dissecció d’un encèfal de corder ( guia imatges)
 3. Practica 9 : Estudi de l’aparell locomotor ( presentació amb les activitats)
 4. Pràctica 9 : Descripció d’imatges ( radiografies, resonàncies..)
 5. TALLER DELS SENTITS (Guia de les activitats)
 6. TALLER DE SENTITS ( Làmines informatives )

D-VÍDEOS O ANIMACIONS

 1. La sinapsi
 2. Més sinapsi (simulació amb plastilina)

     
E- EXÀMENS

TEMA 4 : LA   FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS DE CLASSE

C- LABORATORI 

D-VÍDEOS O ANIMACIONS

     
E- EXÀMENS 

TEMA 5: ECOLOGIA I GEOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Ecologia i ecosistemes (16-17)
 2. Geologia ( introducció al tema)(16-17)
 3. IEstudiem les plantes d’un ecosistema ( practica lab)(16-17)

B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1. Ecologia i ecosistemes ( teoria i activitats) (document)

C- TREBALLS I LABORATORI

 1. Estudiem les plantes d’un ecosistema (pràctica 3,2)(16-17)
 2. Simulació d’un procés geològic ( com fer el treball)

D-VÍDEOS O ANIMACIONS

 1. Castells de sorra i esllavisades 

Publicado en 1º ESO, Recursos

1º eso Biologia i Geologia

ELS ÉSSERS VIUS (actual)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Què és un ésses viu ? Característiques dels éssers vius.
 2. Classificació i nomenclatura dels éssers vius. 
 3. Les plantes i les algues : classificació i nutrició 
 4. Els vertebrats : característiques i classificació
 5. Els invertebrats 
 6. Observacions al microscopi 
 7. Observacions d’organismes al microscopi ( algues, protozous, dàfnies…)
 8. La respiració cel.lular 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

Activitats relacionades amb els éssers vius, la cèl·lula, les funcions vitals i els nivells d’organització.

 1. Està fet de cèl·lules ? 
 2. Mots encreuats sobre la cèl·lula 
 3. Sopa de lletres sobre la cèl·lula
 4. Mots encreuats sobre les parts de la cèl·lula 
 5. Sopa de lletres sobre els orgànuls cel·lulars 
 6. Ordena els nivells d’organització de la matèria viva  
 7. Agrupa segons el nivell d’organització 
 8. Amb quina funció vital ho relaciones ? 
 9. Completa un text sobre els tipus de nutrició

Activitats interactives sobre la cèl·lula

 1. Observa les parts d’una cèl·lula animal
 2. Observa les parts d’una cèl·lula vegetals
 3. Identifica les parts d’una cèl·lula animal
 4. Identifica les parts d’una cèl·lula vegetal 
 5. Construeix una cèl·lula animal
 6. Construeix una cèl·lula vegetal 

Activitats relacionades amb els 5 regnes.

 1. Sopa de lletres dels 5 regnes  
 2. Ordena les lletres i troba el nom del regne
 3. Completa un text  
 4. Relaciona els éssers vius amb el seu regne 
 5. Completa un text sobre els llevats
 6. Mots encreuats


C- VÍDEOS 

 1. Vídeo “Com són les cèl·lules” 
 2. Vídeo inicial música i éssers vius ( 2 minuts) 
 3. Els noms científics 
 4. Funcions de les plantes ( vídeos de les 3 funcions : nutrició, relació i reproducció)
 5. Germinació d’una llavor
 6. Vídeos invertebrats
 7. És la araña un insecto ? ( el rap de l’aranya)
 8. Més vídeos invertebrats ( estrelles, meduses…) 


D- ARTICLES I ENTRADES DEL BLOC

 1. Un article de diari ( Espècies invasores)
 2. El llevat ( entrada del bloc) 
 3. El murrut de les palmeres (entrada del bloc)
 4. Els bivalves ( entrada del bloc vídeos)
 5. Els éssers vius : funcions i característiques ( vídeos)
 6. Pràctiques al laboratori ( recull de fotos)  


E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. La classificació dels organismes : text i activitats
 2. Activitats per a practicar les claus dicotòmiques de classificació. 
 3. Classificació dels inverterbrats ( esquema) 
 4. Classificando espècies ( per a repassar el tema de classificació)
 5. Los tomates de Ana ( disseny experimental) 


G- ACTIVITATS D’AULA I PRÀCTIQUES (AULA I LAB)

 1. Pràctica 1 : El llevat, Què és ? (guió de la pràctica )
 2. Practica 1 : El llevat (full informatiu)
 3. Pràctica 2 : Observació de cèl·lules al microscopi.
 4. Pràctica  : Classificació de mol·lusc ( clau dicotòmica)
 5. Pràctica 3 : Buscant les millors condicions de la germinació.
 6. TREBALL : BUSCANT LES MILLORS CONDICIONS DE GERMINACIÓ DE LES LLAVORS ( guia de com fer el treball)
 7. Pràctica 5 : Quina funció tenen les flors ?
 8. Observació i dissecció del musclo (full de treball)
 9. Observació i dissecció del musclo ( guia del laboratori) 
 10. DOSSIER LABORATORI 3A AVALUACIÓ

H- Activitats d’avaluació, treballs…

 1. Activitat inicial : Què en sabem desl éssers vius ?
 2. La classificació dels éssers vius ( teoria i activitats)
 3. Què hem après fins ara ? Activitat de síntesi i avaluació (Què és un ésser viu ?)
 4. Esquema dels 5 regnes 
 5. Continguts teoria examen éssers vius.
 6. PREPAREM L’EXAMEN DELS ÉSSERS VIUS ( Entrada del bloc)

TEMA 10 : ELS MINERALS

A-  PRESENTACIONS i DOCUMENTS  UTILITZADES A CLASSE

 1. Els minerals : què és un mineral ?
 2. VOCABULARI DEL TEMA  (amb les solucions per a estudiar per l’examen )
 3. DEFINICIONS SENSE SOLUCIÓ ( per si voleu practicar) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 

 1. Què és un mineral ? ( ordena les paraules i fes la definició ) 
 2. Selecciona les característiques d’un mineral 
 3. Busca 12 noms de minerals ( sopa de lletres)
 4. Ordena lletres i fes el nom dels minerals  
 5. Mots encreuats  ( conceptes bàsics)
 6. Ordena els minerals de l’escala de Mohs 
 7. És mineral o no és mineral ?
 8. Relaciona alguns minerals amb algunes propietats
 9. Test de 10 preguntes sobre minerals  


C- VÍDEOS 

 1. Els cristalls més grans del món ( Cova de Naica) (Impresionant!!!)


D- TREBALLS

E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. Pàgina amb fitxes, activitats i avaluació final sobre els minerals
 2. Textos amb informació sobre minerals i test i mots encreuats 


G-ALTRES

 1. Any internacional de la cristal·lografia ( entrada del bloc). Vídeo promocional.

H- EXAMENS 

 1. Continguts i descripció de l’examen

TEMES 1 i 2  : UNIVERS, SISTEMA SOLAR  I  TERRA

A-  PRESENTACIONS I ACTIVITATS UTILITZADES A CLASSE

 1.  L’Univers, el Sistema Solar i la Terra 
 2. Document Terra-Lluna 
 3. Activitat repàs per a preparar l’examen 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L’EXAMEN

Sobre l’univers i el sistema solar :

 1. La nostra adreça a l’Univers  
 2. Sopa de lletres sobre l’Univers  
 3. Troba els planetes del sistema solar ( sopa de lletres) 
 4. Escriu en ordre els planetes del sist. solar
 5. Test sobre l’Univers  
 6. Ordena les paraules i fes la difinició d’any-llum
 7. Test sobre anys-llum
 8. Ordena les paraules i fes la definició de moviment de rotació
 9. Ordena les paraules i fes la definició de moviment de translació
 10. Mots encreuats  temes 1 i 2

Sobre el planeta Terra :

 1. Diverses activitats ( ordenar paraules, fer correspondre, molts encreuats…)

C- VÍDEOS

D-PRACTIQUES LABORATORI 

E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1.  Som pols d’estrelles : escrit i vídeo sobre les estrelles. (entrada del bloc)
 2. Venus (explicació i imatges ) (entrada del bloc)

G-ALTRES

H- EXAMENS

TEMA 8 : L’ATMOSFERA TERRESTRE

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. L’atmosfera : composició i estructura
 2. La pressió atmosfèrica
 3. El temps i la meteorologia
 4. Exemples de mapes meteorològics

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L’EXAMEN

 1. Mots encreuats sobre el tema 
 2. Sopa de lletres( buscar conceptes bàsics)
 3. Composició de l’aire (ordena els gasos de l’arire segons la seva abundància)
 4. Ordena les lletres i troba les paraules.
 5. Busca les característques d’un anticicló i una depressió.
 6. Instruments meteorològics (relaciona)
 7. Què són isòbares ? (fes la definició)
 8. Mega mots encruats sobre el tema (17 definicions!!!)

C- VÍDEOS

 1. Salt estratosfèric


D- DOCUMETS, TREBALLS, PRÀCTIQUES…

 1. Vocabulari de conceptes bàsics del tema
 2. Exercicis dades meteorològiques
 3. Pràctica : Experimentem amb aire (guia laboratori)
 4. Pràctica : Experimentem amb aire (full de treball alumne)
 5. Activitat de repàs mapes i gràfics 


E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. El temps a Reus 
 2. El temps a Catalunya ( TV3)
 3. Cièncias de la Naturaleza (pàgina d’exercicis de 1r ESO)  
 4. Proyecto Biosfera ( activitats i exercicis)


G-ALTRES

 1. L’atmosfera (1) ( Entrada del bloc)
 2. L’atmosfera (2) (Entrada del bloc)
 3. IMATGES I FOTOS DE LES PRÀCTIQUES (entrada del bloc)

H- EXAMENS

 1.  Preparem l’examen TEMA 8 (entrada del bloc)

TEMA 9 : LA HIDROSFERA TERRESTRE

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L’EXAMEN

C- VÍDEOS

 1.  El Cicle de l’aigua ( The Water Cycle, NASA)


D- DOCUMENTS, TREBALLS, PRÀCTIQUES

 1. PRÀCTICA : SIMULACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

G-ALTRES

H- EXAMENS

TEMES 12 : 

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. La matèria i les seves propietats ( resum tema 12 )

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR i PREPARAR L’EXAMEN

 1. Què és una magnitud ?
 2. Fes correspondre magnituds i aparells
 3. Són magnituds ?
 4. Sopa de lletres (magnituds i unitats) 
 5. Endevina que és 
 6. Mots encreuats del tema  (fàcil)
 7. Fem càlculs amb unitats  
 8. Repas tema 12


C- VÍDEOS

D-PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Fem observacions i inferències ( 1)
 2. Mesurem (2)


E- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1.  Activitats per calcular densitats ( entrada del bloc)
 2. La corona del rei Hieró ( lectura) (entrada del bloc)

G-ALTRES

H- EXAMENS

 1. Model examen 
 
TEMA 13 : 

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Els estats de la matèria 
 2. Les mescles i les substàncies pures. Àtoms i molècules 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR  i  PREPARAR L’EXAMEN

 1. Repàs temes 12 i 13 ( fàcil) (diverses activitats)
 2. Classifica les substàncies 
 3. Ordena les lletres i troba les paraules 
 4. En donen pistes i endevines què és 
 5. Classes de substància pura
 6. Mots encreuats sobre el tema ( fàcil)
 7. Mots encreuats sobre el tema ( per a valents !) 
 8. Test de repàs tema 12 i 13 (fàcil) 


C- VÍDEOS

D- TREBALLS

 1. Treball pràctic sobre la teoria cinètica de la matèria (guia de com fer el treball ) 
 2. GUIA DE COM FER EL DOSSIER DE LABORATORI DE LA PRIMERA AVALUACIÓ.
 3. TREBALL SOBRE L’ALUMINI ( entrada del bloc) 
 4. Comparem detergents científicament ( entreda del bloc) 

D -PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Els estats de la matèria (3)
 2. Observació de fenòmens relacionats amb producció de  gasos (4)
 3. Separació dels components d’una mescla (5)
Ciències Naturals de 1r d’ESO
Tipus d’exercicis que contenen els temes
TM = Exercici tipus test de resposta múltiple COM = Exercici de completar frases
REL = Exercici de relacionar dibuixos amb noms ME = Mots encreuats
DM = Dibuix mut en el que s’han d’escriure els noms WEB = Exercici d’una altre WEB
TEMES
EXERCICIS
TM
REL
COM
ME
DM
WEB
.
I. ASTRONOMIA
1. L’Univers, la Via Làctia i el Sistema Solar
2 TM
.
.
1 ME
.
.
2. La Terra. Característiques, moviments i estructura
1 TM.
1REL
.
1 ME.
.
.
3. El Sol i la Lluna
1 TM..
1REL.
.
1 ME
.
.
II. GEOLOGIA .
4. La litosfera terrestre.
1 TM..
1REL
.
1 ME
.
.
5. Els minerals.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
6. Les roques.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
7. L’atmosfera terrestre.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
8. La hidrosfera terrestre.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
III. BIOLOGIA
9. La Terra, un planeta habitat
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
10. La cèl·lula eucariota, els teixits i les funcions vitals
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
11. Classificació dels éssers vius
.1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
12. El Regne Protoctistes (protozous i algues) i el Regne dels Fongs
1 TM.
1 REL
.
1 ME
.
.
13. El Regne vegetal I. Els Metàfits. Les molses i les falgueres
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
14. El Regne vegetal II. Els Espermatòfits. Les Gimnospermes
1 TM
2 REL
..
1 ME.
.
.
15. El Regne Vegetal III. Les Angiospermes
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
16. El regne animal I. Invertebrats no artròpodes: Porífers, Cnidaris, Anèl·lids i Mol·luscs.
..
1 REL
1 COM
1 ME
.
1 WEB
17. El Regne Animal II. Invertebrats artròpodes
1 TM
...
.
1 ME
.
2 WEB.
18. El Regne Animal III. Vertebrats I (Peixos i Amfibis)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
19. El Regne Animal IV. Vertebrats II (Rèptils i Ocells)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
20. El Regne Animal V. Vertebrats III (Mamífers)
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.